درمانگاه دندانپزشکی حکیم

لیست دندانپزشکان درمانگاه حکیم

دکتر صانعی

زهرا صانعی

دندانپزشکان عمومی

دکتر محسنی

شبنم محسنی

دندانپزشکان عمومی

دکتر خلیلی

مهسا خلیلی

دندانپزشکان عمومی

دکتر زند کریمی

فاطمه زند کریمی

پروتزهای دهان و دندان

دکتر سمانه سلطانی

سمانه سلطانی

جراحی لثه

دکتر شریفی

مصطفی شریفی

بیهوشی

دکتر صفری

حسین صفری

دندانپزشکان عمومی

دکتر پورغزنین

محمود پورغزنین

 ارتودنسی

دکتر بابک محسنی

بابک محسنی

دندانپزشکان عمومی

دکتر ممتازمنش

شاهرخ ممتازمنش

دندانپزشکان عمومی

دکتر سارا ابراهیمی

سارا ابراهیمی

جراحی لثه

دکتر کاغذکنانی

پویا کاغذکنانی

 ارتودنسی

دکتر یحیی زاده

حمید رضا یحیی زاده

دندانپزشکان عمومی

دکتر مریخ

ماه مریخ

ترمیم و زیبایی

دکتر زین الدین

جواد زین الدینی

دندانپزشکی کودکان

دکتر رضایی

سمانه رضایی

ترمیم و زیبایی

دکتر نظیری

بابک نظیری

پروتزهای دهان و دندان

دکتر عطوفی

محمد حسن عطوفی

دندانپزشکان عمومی

doctor (1)-min

مینا سلطانی

دندانپزشکی کودکان

doctor-min

آقای مرادی

دندانساز

دکتر اظهری

علی ازهری

بیهوشی

doctor (1)-min

شهرزاد رشیدی

بیهوشی

doctor-min

دکتر مجتبی علوی کیا

جراحی دهان، فک و صورت

doctor-min

حامد صفری

جراحی لثه

دکتر صوفیانی

مصطفی صوفیانی

دندانپزشکی کودکان

doctor-min

شبیر مجدی

جراحی دهان ،فک و صورت

doctor-min

دکتر محمد نجفی حقی

دندانپزشکان عمومی

doctor-min

دکتر اشکان بادکوبه

جراحی دهان، فک و صورت

دکتر ساناز عباسی

ساناز عباسی

ترمیم و زیبایی

doctor-min

حمید بهشتی

دندانپزشکان عمومی

doctor (1)-min

فائزه قیصری

جراحی دهان ،فک و صورت

doctor (1)-min

دکتر فاطمه محمدیان

دندانپزشکی کودکان